Nasjonalt helsenett i rute

Siemens Business Services har fått storkontrakten og skal knytte helse-Norge sammen i ett nettrike. De skal levere nødvendig infrastruktur og programvare for å etablere kjernen i nettet, melder Computerworld.

Viktig skritt

Det er Sosial- og helsedirektoratet som har ansvaret for utbyggingen, og de har for 2003 budsjettert med en ramme på snaut 20 millioner kroner for etablering av det nasjonale helsenettet.

- Dette er et viktig skritt for at vi skal holde tidsplanen der målet er å være på lufta i løpet av 2003, sier Hans Christian Holte, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Holte har tidligere sagt at infrastrukturen i det nasjonale helsenettet kan være klar til tilknytning fra regionale nett allerede i løpet av sommeren.

Satsning på innholdstjenster i neste fase

Nasjonalt helsenett skal understøtte oppgaveløsningen i helsevesenet og binde helsetjenestene tettere sammen slik at de sett med pasientenes og allmennhetens øyne i større grad fremstår som en sammenhengende og samhandlende kjede av helsetjenester.

Når infrastrukturen er etablert er neste skritt å se på nedslagsfelt for nettet på sikt, ansvarsforhold, organisering, tjenesteutvikling og finansiering. En strategi for dette skal være klar i løpet av året, ifølge Computerworld. Strategiarbeidet skjer i samarbeid mellom direktoratet og de regionale helseforetakene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media