Landsstyret sier nei til ny grenspesialitet

Landsstyret i Legeforeningen gikk i dag i mot et forslag fra sentralstyret om å opprette en grenspesialitet i mamma-endokrin kirurgi under generell kirurgi. Forslaget ble forkastet med svært knapp margin. 58 delegater stemte mot forslaget, mens 57 støttet det.

Omfattende fag

Sentralstyret ønsket landsstyrets tilslutning til å anbefale Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling å opprette en ny grenspesialitet i mamma-endokrin kirurgi. Begrunnelsen for å fremme forslaget er at kirurgisk brystkreftbehandling er blitt et omfattende fag både i volum og kompleksitet. Det varierer hvordan pasientgruppene utredes og behandles. Også utvalget i Legeforeningen som har utredet ny spesialitetsstruktur i kirurgiske fag, støttet forslaget om å opprette en ny grenspesialitet i mamma-endokrin kirurgi.

Fortsatt restriktiv holdning

De som gikk imot forsalget påpekte at Legeforeningen bør opprettholde sin restriktive holdning til opprettelse av grenspesialiteter, og at det vil være feil å opprette en grenspesialitet i en enkelt kirurgisk prosedyre.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media