Kvinnelig lege når pasienten er kvinne?

Kravet om kvinnelig helsepersonell til kvinnelig pasient er en problemstilling som blir stadig mer aktuell både ved poliklinikken og ved innleggelse i sykehus.

Konflikt rutiner og verdier

En lege som ofte har opplevd konflikten mellom det som er praktisk mulig og respekten for pasientens verdier og egenart, har bedt Rådet for legeetikk vurdere problemstillingen. I henvendelsen skriver legen at sykehuset som hovedregel ikke etterkommer pasientens krav, men at de overlater til den enkelte ansatte å være imøtekommende overfor slike ønsker.

Etterkom ønsket hvis mulig

Rådet for legeetikk har behandlet saken: - Som hovedregel vil vi anbefale at pasientens ønske etterkommes, sier Reidun Førde, leder av Rådet for legeetikk. Hun ser imidlertid at det kan være mange årsaker til at det er umulig å skaffe kvinnelig lege som undersøker og behandler.

- Særlig gjelder dette når pasienten har behov for akutt behandling og tilgangen på personell er begrenset og da må pasienten respektere dette, sier Førde. Hvis undersøkelsen er planlagt, anbefaler Rådet at pasientens ønske blir etterkommet, dersom pasienten melder fra om dette når hun bestiller time og det er praktisk gjennomførbart. - Dersom ønsket ikke kan imøtekommes, bør pasienten ha anledning til å trekke seg fra undersøkelsen, sier Førde.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media