Kortison eller fysioterapi mot ømme skuldre?

Det er konklusjonen i en studie publisert i Annals of the Rheumatic Diseases.

Delte syn

"Vondt i skulderen" er en vanlig årsak til at folk oppsøker lege. Men det er også en tilstand der meningene er delte om hva som er den beste behandlingen. To alminnelige, men ulike veier å gå, er å tilby pasienten enten kortisoninjeksjoner eller fysioterapi.

- Kortisonsprøyter kan gi både smertelindring og funksjonsbedring, men effekten er kortvarig. På lang sikt er fysioterapi med hovedvekt på informasjon og trening et vel så effektivt, og kanskje også et tryggere alternativ, sier professor i fysioterapi Inger Holm ved Rikshospitalet.

Pragmatisk design

Den britiske studien omfattet over 200 voksne personer som oppsøkte lege på grunn av ukompliserte, ensidige skuldersmerter av mild til moderat grad. Pasientene fikk behandling i form av enten fysioterapi i seks uker, eller inntil to skulderinjeksjoner med kortison (metylprednisolon kombinert med lidokain) i løpet av de fire første ukene.

Videre var studien pragmatisk, dvs. at legene kunne tilby pasientene supplerende behandling (antiflogistika, fysioterapi, kortison eller ultralyd) etter at det var gått seks uker. 57 % av pasientene i kortisongruppen versus 40 % i fysioterapigruppen fikk slik tilleggsbehandling.

Likeverdige alternativer

Behandlingseffekten ble vurdert ut fra numeriske skårer for opplevd smerte og funksjonsnivå, men verken etter seks uker eller seks måneder kunne man påvise signifikante forskjeller mellom gruppene.

Forfatterne mener at fysioterapi er minst like effektivt som kortisoninjeksjoner ved ukompliserte skulderlidelser hos pasienter i allmennpraksis. En lederartikkel i det samme tidsskriftet etterlyser kostnad-nytte-analyser av de to behandlingsalternativene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media