Gode karakterer til sykehus i vest

Dette er konklusjonen fra en spørreundersøkelse om pasientenes opplevelser av somatiske poliklinikker i Helse Vest RHF. Det er også forholdsvis store variasjoner mellom de enkelte sykehusene i det regionale foretaket.

God standard – dårlig informasjon

Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) har utført undersøkelsen på oppdrag fra Helse Vest RHF. Alle sykehus i regionen er med i undersøkelsen som er oppsummert i en rapport som er publisert på Helse Vest RHFs nettsider. Resultatene fra undersøkelsen er gruppert i fire hovedområder: Informasjon og kommunikasjon, personalet, organisering og standard. Av disse hovedområdene kommer standard best ut med et resultat på 9,0 poeng av 10 mulige. Deretter følger organisering og personale, begge med 8,8. Score for informasjon og kommunikasjon er på 8,3, noe forfatterne av forskningsrapporten karakteriserer som vesentlig dårligere enn for de andre indikatorene.

Best på Voss?

I rapporten er også de enkelte foretakene i Helse Vest RHF sammenlignet. Voss sjukehus får gjennomgående mest positive tilbakemeldinger fra pasientene på hovedområdene. I motsatt ende av skalaen får Odda sjukehus gjennomgående de dårligste tilbakemeldingene. Haukeland universitetssykehus og Sentralsykehuset i Rogaland får også relativt sett dårlige tilbakemeldinger, ifølge rapporten.

Først ute i vest?

Hensikten er å gi et godt grunnlag for å sammenlikne kvaliteten mellom helseforetakene og sykehusene som et ledd i oppfølging og styring av helseforetakene, men også innen det enkelte sykehuset. Ifølge HELTEF er det første gang det er gjennomført en spørreundersøkelse av pasientenes opplevelser av somatiske poliklinikker ved norske sykehus. Helse Vest RHF mener de har sterkt fokus på kvalitet i helsetjenestene og sier de var først ut med denne typen pasientundersøkelser. En lignende undersøkelse innenfor psykiatrisk poliklinisk behandling er nå på trappene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media