Fortsatt nei til PSA-test på friske menn

Legeforeningen ved Norsk urologisk forening, Kreftforeningen, Norsk Pasientforening, Senter for medisinsk metodevurdering og Sosial- og helsedirektoratet vil fortsatt fraråde PSA-test (prostata spesifikt antigen) til friske menn slik de ble enige om i 2001.

Dyster statistikk

I siste nummer av Dagens medisin går Viktor Berge ved Akershus universitetssykehus ut mot disse anbefalingene. Han refererer til tall fra Verdens helseorganisasjon som viser at norske menn har verdens høyeste dødelighet av prostatakreft og mener at PSA-testing kan bidra til å få den dystre statistikken ned.

- Ingen studier så langt har vist at tidlig oppdagelse med PSA-test har redusert dødeligheten hos menn med prostatakreft. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at Norge har verdens høyeste dødelighet fordi et fåtall menn får utført PSA-test, sier divisjonsdirektør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet.

Impotens og lekkasje

Bakgrunnen for anbefalingene som ble gitt i 2001 var at behandlingsmetodene (operasjon eller strålebehandling) for prostatakreft førte til mange problemer for pasienten, blant annet impotens og urinlekkasje.

- Det er derfor fortsatt et spørsmål om tidlig diagnostisering av prostatakreft gjør mer skade enn nytte, spesielt fordi PSA-testen skiller dårlig mellom alvorlig livstruende prostatakreft og langsomtvoksende prostatakreft, sier Guldvog.

Kreftceller hos en av tre

Han sier at to av tre menn som tar PSA-test uten å ha symptomer har moderat økt PSA uten å ha prostatakreft. - Hos minst 30 % av alle 70-åringer finner man kreftceller, uten at de har plager. De fleste vil aldri få problemer med sykdommen i sin livstid, sier Guldvog.

Norske helsemyndigheter og fagmiljøer følger utviklingen og vil revurdere anbefalingene når det kommer ny kunnskap om diagnostikk og behandling av prostatakreft.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media