Forskningsrådet snur alle steiner

Avgjørelsen kommer etter at Forskningsrådets eget klageutvalg har pekt på at nåværende praksis for søknadsbehandling kan være i strid med habilitetsreglene. Bakgrunnen er en konkret klagesak fra Sandefjords-firmaet SES Europe.

- I noen programstyrer har det vært en praktisering av habilitetsreglene som ikke er god nok, vedgår hovedstyreleder Geir Stene-Larsen i en kunngjøring på Forskningsrådets nettsider.

Vil være troverdig

Han sier at hovedstyret i rådet ønsker en bred dialog med norske forskningsmiljøer for å sikre kompetanse, kvalitet og habilitet i søknadsbehandlingen.
- Det er ikke slik at folk i Forskningsrådets programstyrer deler ut penger til egne prosjekter, sier Stene-Larsen, som påpeker at programstyrenes medlemmer i stor utstrekning kommer fra forskningsmiljøene og næringslivet. Dette skal bidra til å sikre at midlene blir brukt på en faglig best mulig måte.

Hurtigarbeidende utvalg

Hovedstyret har oppnevnt jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet til å lede utvalget som skal utrede retningslinjene for søknadsbehandling. De øvrige medlemmene er representanter for næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning. Utvalgets innstilling vil danne grunnlaget for hovedstyrets vedtak om nye prosedyrer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media