Flere vil studere medisin

Søknadsfristen for opptak til høyere utdanning gikk ut 15. april, og Samordna opptak presenterer nå foreløpige tall over søknader og søkere til høyere utdanning.

Færre søknader

I fjor søkte totalt 3 800 personer om det samme antallet studieplasser i medisin. Det er dermed en liten oppgang i antall søkere til medisinstudiet. Det er til sammen sendt inn 13 158 søknader om plass på medisinstudiet, mot 15 016 i fjor. Dette betyr at personene bak søknadene søker færre studiesteder.

Flere har medisin som førstevalg

Det er ikke alle av de 3 970 søkerne som har medisinstudiet som førstevalg, men antall personer med medisin som førstevalg er økende. 2 590 av de 3 970 personene som har søkt medisinstudiet har dette som førstevalg. I fjor var det 2 434 som hadde medisinstudier som primærvalg. Etter noen år med en mindre nedgang i antall søkere med medisinstudier som førstevalg, peker nå kurven oppover igjen.

Flest søkere per plass ved Universitetet i Oslo

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er det 150 plasser. 540 personer har en av disse plassene som sitt førstevalg for studier. Dermed er det 3,6 søkere per plass. Dette er flere enn i fjor. Da hadde 482 medisinutdanningen ved UiB som førstevalg.

Med oppstart høsten 2003 er det 105 plasser på medisinutdanningen ved Universitetet i Oslo (UiO). 784 personer ønsker primært en av disse plassene. Også ved UiO er dette flere enn i fjor, da 678 primærsøkere konkurrerte om de 105 plassene. I Oslo er det i år 7,5 søkere per plass. Kun 161 personer har ifølge tallene fra Samordna opptak en av de 105 studieplassene ved UiO med oppstart våren 2004 som førstevalg.

Ved Universitetet i Tromsø (UiT) er det 85 studieplasser på medisin. Per mai i år har 242 personer en av disse plassene som førstevalg, noe som betyr 2,8 søkere per plass. Dette er omtrent det samme som i fjor da 243 hadde medisinutdanningen i Tromsø som førstevalg.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det 100 studieplasser på medisin. 683 personer har en av disse plassene som førstevalg. Dette betyr at det er 6,8 søkere per plass. På samme tid i fjor var det 567 personer som konkurrerte om de samme plassene. NTNU administrerer også søkingen til 45 studieplasser på medisin i utlandet. 180 personer har en av disse plassene som førstevalg.

Søknadsøkning til høyre utdanning

Antall søkere til studier som omfattes av det samordnede opptaket til høyere grunnutdanning er per mai 86 972, en fremgang på 5,5 % fra 2002 (82 467). Av disse søkerne har 530 kun søkt om opptak til examen philosophicum. Tilsvarende tall i fjor var 1 387.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media