- Egnethet viktigere enn geografi og kjønn

President Hans Kristian Bakke og visepresident Yngve Mikkelsen foreslås gjenvalgt. Til de sju plassene i sentralstyret har komiteen hatt seks kvinner og 14 menn å velge mellom, svært mange fra Oslo-området.

Egnethet og samarbeidsevne

Valgkomiteens leder Anne-Cathrine Braarud Næss sa at komiteen har lagt større vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid enn geografi og kjønn da de satte sammen forslaget til sentralstyre.
- Vi tror at de som er nominert er egnet til å samarbeide og bringe foreningen fremover, sa Braarud Næss.

Tabell

Valgkomiteens leder Anne-Cathrine Braarud Næss sa at komiteen har lagt større vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid enn geografi og kjønn. Foto S.B. Nesje

Valgkomiteen foreslår

- Åge Henning Andersen (Aplf), leder av Hedmark legeforening, har sittet i landsstyret i flere år.
- Lars Eikvar (Of), Oslo legeforening, sitter allerede i sentralstyret. Han er leder av Overlegeforeningen og har sittet flere år i landsstyret.
- Anne Mathilde Hanstad (Aplf), Rogaland legeforening, har lang tillitsvalgterfaring i Alment praktiserende lægers forening.
- Torun Janbu (Of), leder av Oslo legeforening og leder av regionsutvalget øst, dessuten leder av likestillingsutvalget.
- Asle Medhus (Ylf), Oslo legeforening, vara til sentralstyret i inneværende periode, styremedlem i Ylf.
- Terje Bjørn Keyn (Of), leder av Telemark legeforening, arbeidstakerrepresetant i Helse Sør.
- Ragnhild Øydna Støen (Norsk medisinstudentforening, Nmf)

Varamedlemmer:
- Tone Skeie Jensen (Of), styremedlem Hordaland legeforening.
- Svein Rønsen (OLL), leder av Østfold legeforening og medlem av regionsutvalget Øst.
- Ottar Grimstad (Aplf) leder av Møre og Romsdal legeforening, og leder av regionsutvalget Midt-Norge.

Kontinuitet og bred støtte

Braarud Næss begrunnet forslaget om gjenvalg av president Hans Kristian Bakke slik:
- Man er godt fornøyd med innsatsen i forhandlingsarbeidet. Nominasjonene viser at Bakke har bred støtte i foreningen. Han er lyttende og lar seg korrigere underveis, han er inkluderende og gir plass for medspillere i styringen av sentralstyret. Han har gode egenskaper for å føre foreningen videre.
Om gjenvalg av visepresident Yngve Mikkelsen, sa valgkomiteens leder: - Sett med komiteens øyne er han arbeidssom og en god analytiker. Sammen med Bakke står han for kontinuitet og er en svært viktig forhandlingskompetanse som må beholdes.

Nye forslag fra salen

- Arild Tandberg (Psl), leder av Oppland legeforening og medlem av regionsutvalg Øst.
- Jannicke Mellin Olsen (Of) Akershus legeforening.
- Ottar Grimstad, foreslås rykket opp til sentralstyret fra varaposisjon.
- Henning Aanes, (OLL) Nordland legeforening.
- Geir Kjetil Røste, (Of), Oslo legeforening.
- Svein Rønsen, foreslås rykket opp til sentralstyret fra varaposisjon for å sikre de fire små yrkesforeningenes representasjon i sentralstyret.
- Tone Dorthe Sletten (foreslås som vara)

Fraksjonsvirksomhet og kjøpslåing

Ola Jøsendal kritiserte landsstyrets behandling av valget i Sandefjord for to år siden, som etter hans syn var preget av fraksjonsvirksomhet og kjøpslåing. Han sa at det i Legeforeningens lover står at fraksjonsvirksomhet ikke er tillatt og foreslo at årets valg skal foregå gjennom åpne diskusjoner som involverer hele landsstyret. Han oppfordret alle kandidater til å legge frem synspunkter blant annet på hva de mener om samarbeid med legemiddelindustrien, og holdningen til ulike utdanningsspørsmål.

Anders Seim kommenterte at det hadde vært en kald vinter i Legeforeningen og siktet til saken omkring avgangen til tidligere generalsekretær Magne Nylenna: - Sentralstyrets sammensetting bestemmes på bakrommet og delegatene presses til å stemme slik yrkesforeningslederne vil ha det. Det holder ikke lenger. Det er ulovlig, udemokratisk og uakseptabelt. Jeg foreslår at alle avstår fra kjøpslåing og at dere går inn for å velge et sentralstyre som ikke er besudlet av Nylenna-saken, sa Seim.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media