Dødsraten for SARS stiger

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødsraten for SARS vil stige mot nærmere 10 %. Sykdommen er fortsatt på et tidlig stadium og det er vanlig at dødsraten stiger jo lengre tid det går siden første utbrudd ble oppdaget, sier Mark Salter i WHO.

Nytt sykehus på to uker

170 mennesker er døde i Kina til nå. 187 nye tilfeller ble meldt i løpet av 1. mai og 11 mennesker døde siste døgn. I Beijing melder myndighetene at de ikke har kapasitet eller utstyr til å mestre situasjonen ettersom antall utbrudd stadig stiger. Et nytt sykehus med 1 000 sengeplasser er satt opp i løpet av to uker og 7 000 mennesker har jobbet døgnet rundt med byggearbeidet.

Plan for kontroll

Asiatiske ledere har lansert en plan for å kontrollere utbrudd av den dødelige sykdommen, melder CNN. Blant punktene i planen er: Screening av reisende til og fra utenlandske destinasjoner, etablering av en internasjonal nødtelefon for SARS, kontinuerlig utveksling av informasjon, samarbeid om forskning og undervisning, åpenhet om situasjonen og hvordan man håndterer den.

Tryggere i Toronto

WHO har lempet på restriksjonene for å reise til Toronto, men understreker at området fortsatt ikke er erklært smittefritt. Fortsatt ber man turister og personer som ikke har svært viktige ærend i Kina, om å holde seg borte fra landet.

I Singapore har myndighetene investert i termometre til elever og studenter for 20 millioner kroner. Disse vil bli sjekket for feber to ganger om dagen.

10 nye SARS-tilfeller er registrert i India, blant dem en person som kom fra Singapore og ni sykehusansatte. Ingen er foreløpig døde.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media