Dødsraten for SARS opp mot 15 %

Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppjustert sine estimater for dødeligheten blant dem som får SARS, og opererer nå med en dødsrate på oppunder 15 %. Det opplyser den engelske epidemiologen Nigel Gay som er knyttet til WHOs enhet for overvåking av smittsomme sykdommer i Genève.

Videre spredning avgjør

- I april og mai har vi sett en jevn stigning i den generelle dødsraten. Nå er det grunn til å håpe at kurven vil flate ut, ettersom utbruddet har vart en stund og omfattende kontrolltiltak er etablert i de kriserammede områdene, sier Nigel Gay til Tidsskriftet.

WHO-eksperten tør likevel ikke utelukke at andelen som dør av SARS kan stige ytterligere.
- Det avhenger av den videre spredningen. Hvis man lykkes med smitteverntiltakene i Kina og Sørøst-Asia, kan utbredelsen av sykdommen begrenses og situasjonen komme under kontroll. Da vil også dødsraten komme på en et stabilt nivå. Men dersom Afrika blir rammet, kan det slå hardt ut på statistikken, sier han.

Regionale forskjeller

De første dødsratene som ble offentliggjort etter at WHO slo alarm 15. mars i år, var i størrelsesorden 3-4 %. Primo mai hadde den generelle dødsraten gått opp til 6 %.
Det er imidlertid store regionale tallforskjeller. I Vietnam, hvor utbruddet var over i slutten av april, blir det meldt om en SARS-dødelighet på 8 %. I Canada, derimot, hvor viruset fortsatt herjer i området rundt hovedstaden Toronto, utelukker man ikke at den endelige dødsraten kan bli dobbelt så høy som i Vietnam.

Aldersavhengig dødelighet

Tabell
WHO-eksperten Nigel Gay tør ikke utelukke at andelen som dør av SARS kan stige ytterligere. Foto T. Sundar

Til nå har WHO registrert 8 200 sykdomstilfeller, hvorav 725 har endt med dødsfall. Risikoen for død er sterkt knyttet til alder. I aldersgruppen over 65 år dør halvparten av dem som blir syke, mens andelen varierer mellom 6 % og 15 % i de yngre gruppene. Tallene bekreftes av Nigel Gay i WHO.

Fortsatt skjerpet beredskap

Beredskapsdirektør Preben Aavitsland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i Norge tror at dødsraten for SARS kan ha nådd toppen.
- Dataene som hittil er kommet inn, omfatter de mest alvorlige tilfellene. Etter hvert som også lettere syketilfeller kommer med i tallregnskapet, kan vi håpe på at dødeligheten synker igjen, sier Aavitsland med forsiktig optimisme. Men han advarer mot å ta noe som helst for gitt, og understreker at beredskapen mot SARS fortsatt må holdes skjerpet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media