Desentralisert utdanning psykiatri

Siden landsdelen har betydelig mangel på spesialister innen psykisk helsevern har Helse Nord RHF forsøkt å tenke utradisjonelt for å rekruttere leger.

Tenker nytt

- For å bedre situasjonen satser vi på utdanningsløp som er mer fleksible enn de tradisjonelle ordningene, sier fagdirektør Einar Hannisdal. De 26 legene som er i gang med desentralisert spesialistutdanning i psykiatri har fra ett til 25 års erfaring som leger. Ifølge Hannisdal er flere kandidater interessert i å begynne spesialistutdanning til høsten.
Telematikkundervisning, samlinger og temadager med ekstern veileder inngår i opplegget. Spesialistene ved de psykiatriske avdelingene i Helse Nord RHF trekkes inn som veiledere, og kompetanse som finnes i regionen skal brukes i undervisningen.

Stabiliserer standen

Målet er å rekruttere minst tre voksenpsykiatere til hvert distriktspsykiatrisk senter (DPS) i landsdelen innen 2006. I barne- og ungdomspsykiatri er målet å rekruttere to spesialister til hver enhet.
I 2002 ble prosjektet med desentralisert spesialistutdanning i psykiatri evaluert. Tilbakemeldingene er positive. Spesielt oppleves nettverksbyggingen med kolleger som nyttig, noe som igjen virker igjen stabiliserende på landsdelens psykiatere. Enkelte psykiatriske sentra, som tidligere har hatt store problemer med legedekning, er blitt sterke enheter med flere leger tilsatt etter at prosjektet ble inngangsatt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media