Befolkningen tilfreds med egen lege

Det kommer frem i en undersøkelse Opinion AS har utført for Legeforeningen. 1 000 respondenter er spurt.

Delvis fornøyd

I 1993 var 55 % av de spurte enige i at norske leger gjør en god jobb. Andelen har nå sunket til 45 %.
- Ser man imidlertid de som er enige og delvis enige under ett, har andelen som mener norske leger gjør en god jobb stabil, påpeker Hans Kristian Bakke, president i Legeforeningen. 36 % av de spurte er delvis enige i at norske leger gjør en god jobb.

Bakke synes det er interessant at befolkningen ser ut til å være fornøyd med egen lege, men mindre fornøyd med leger generelt.

Sviktende tillit til helsevesenet

I undersøkelsen kom det også frem at mange ikke har tiltro til at de vil få den helsehjelpen de trenger når det blir eldre. Over 30 % av de spurte har ganske eller svært liten tiltro til at de får hjelpen de behøver når de blir gamle.
- Legeforeningens statusrapport om helsetjenester for eldre har i stor grad bidratt til å sette søkelys på denne delen av helsetjenesten, kommenterer Bakke. Han må imidlertid erkjenne at Legeforeningen ikke har fått gjennomslag for noen av tiltakene som foreslås i rapporten.

Resultatene fra opinionsundersøkelsen ble presentert på en pressekonferanse i forbindelse med åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Molde.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media