Anbefaler testing for hepatitt C-virus

Screening av blodgivere for hepatitt C ble innført i 1990, men fordi de første anti-HCV-testene hadde relativt lav sensitivitet, ønsker myndighetene å teste alle som ble transfundert frem til 1994.

Transfusjon som smittevei

Folkehelseinstituttet antar at noen hundre av de omkring 20 000 personene som er diagnostisert med hepatitt C i Norge siden 1990, er smittet ved blodoverføring. Svært mange av disse er ikke lenger i live enten på grunn av høy alder eller som følge av grunnlidelsen. Man antar imidlertid at det fortsatt finnes udiagnostiserte tilfeller som er smittet etter blodtransfusjon. Det er denne gruppen myndighetene nå vil teste.

Informasjon til alle grupper

Nasjonalt folkehelseinstitutt har lagt ut informasjon om hvordan man skal forholde seg både for leger, laboratorier og pasienter på sine nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media