Aktiv dødshjelp på Isle of Man?

Det kan bli realiteten dersom forslagsstillerne får gjennomslag for ønsket sitt. Parlamentet på den lille øya mellom Storbritannia og Irland har nedsatt en komité som skal utrede saken før et eventuelt lovforslag blir lagt frem i løpet ett til to år.

Bare for innbyggere

Bare de som bor på øya skal få benytte seg av et eventuelt tilbud om aktiv dødshjelp, mener de som går i bresjen for et slikt lovforslag. Politikerne er likevel bekymret for at legalisering av dødshjelp vil trekke til seg dødssyke fra andre deler av Det britiske samveldet, melder BBC News.

Sendt i døden

Debatten om aktiv dødshjelp har gått høyt på Isle of Man den siste tiden og motforestillingene har ikke latt vente på seg. En kjent baptistprest på øya uttalte seg slik: - Hvis Isle of Man blir kjent som et sted hvor folk blir sendt i døden, er denne øya definitivt ikke et sted hvor jeg vil leve eller oppdra mine barn.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media