Vil behandle hjertesvikt med stamceller

En artikkel i tidsskriftet Circulation gjengir resultater fra en forsøksprotokoll der 14 brasilianske hjertepasienter ble behandlet med egne, adulte stamceller. Hensikten var å se om det kunne føre til bedre hjertefunksjon.

Direkte inn i hjertet

- Alle pasientene hadde avansert hjertesvikt og høy risiko for å dø, men de hadde ingen andre reelle behandlingsalternativer, sier den amerikanske legen og forsøkslederen James Willerson til BBC.

De 14 pasientene fikk transendokardiale injeksjoner med stamceller fra egen beinmarg, dvs. at cellene ble sprøytet direkte inn i hjertemuskelen. Hver pasient fikk i gjennomsnitt 15 slike injeksjoner med anslagsvis 2 millioner stamceller i hver dose. Resultatene i forsøksserien ble sammenliknet med en kontrollserie som inkluderte sju pasienter som ikke fikk denne behandlingen.

Bedre funksjon

Funksjonstester utført to måneder senere tydet på at forsøksgruppen hadde bedre hjertefunksjon og var mindre plaget av anginasmerte enn kontrollgruppen. Også etter fire måneder var det gode resultater i forsøksgruppen. To pasienter, en i hver gruppe, døde i løpet av studien.

Dr. Willerson og hans forskerkompanjonger er tilbakeholdne med å trekke bastante konklusjoner på basis av forsøkene, men hevder at stamcelleterapi er både trygg og effektiv behandling for pasienter med alvorlig hjertesvikt.

Kan danne hjerteceller

Kardiologiprofessor Christer Sylvén ved Huddinge Universitetssjukhus utenfor Stockholm har i flere år forsket på gen- og stamcelleterapi ved iskemisk hjertesykdom i dyremodeller. Han forteller at beinmargen inneholder en type adulte stamceller, såkalte mesenkymale stamceller, som har potensial til å danne nye hjerteceller.

- Hvis vi gjennom dyreforsøk kan få mesenkymale celler til å overleve og migrere til skadet vev i hjertet, og i tillegg vise at dette gir en bedring av hjertefunksjonen, vil vi ha kommet langt, sier Sylvén.

Advarer mot snarveier

Han er optimist med tanke på å utvikle fremtidige celleterapier for iskemisk hjertesykdom, men advarer samtidig mot å gå i gang med pasientforsøk som ikke er tuftet på eksperimentell forskning.
- Det er en form for spektakulær forskning som ingen er tjent med. Skal vi komme noen vei med stamcelleforskning, må ting gjøres systematisk og skritt for skritt. Det nytter ikke å ta snarveier, sier Christer Sylvén.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media