Utarbeider plan for smittevern i Nord-Norge

Tidligere hadde hver enkelt fylkeskommune ansvaret for smittevernarbeidet. Nå skal landsdelens ressurser sees under ett.

Helse Nords ansvar
- Når det gjelder smittsomme sykdommer har det regionale helseforetaket ansvaret for at befolkningen i regionen er sikret nødvendige undersøkelser, behandling og oppfølging. Det er årsaken til at vi har startet arbeidet med å utarbeide en regional smittevernplan, sier fagdirektør Einar Hannisdal i Helse Nord RHF. Fagdirektøren tror investeringer i isolatkapasitet ved sykehusene vil komme til å være økonomisk mest utfordrende.

Forebyggende arbeid
Hannisdal understreker at oppstarten av arbeidet ikke er knyttet til SARS.
- Hendelser som SARS-utbruddet, lovmessige krav, forekomsten av sykehusinfeksjoner, kravet til forsvarlig drift av virksomhetene og ikke minst muligheten for å forebygge infeksjoner, gjør at utarbeidelse av smittevernplaner er et nødvendig og løpende arbeid, sier Hannisdal.

Planarbeidet gjennomføres av en prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF. Arbeidet skal være forankret i smittevernloven med forskrifter. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2003.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media