Uenig i kritikk av kinesisk SARS-beredskap

- Jeg skjønner ikke hva norske myndigheter ville gjort annerledes eller bedre enn det vi så i Kina, sier Grete Synnøve Botten ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo til VG. Myndighetene i Kina er blant annet beskyldt for å ha underrapportert antallet SARS-tilfeller.
- Det er hvilke tiltak myndighetene setter i verk som betyr noe, påpeker infeksjonsmedisiner Katja Urwitz, som deltok på samme tur. Hun viser til at det i Beijing var svært god informasjon om sykdommen både på engelsk og kinesisk.

Skjerpet beredskap i Norge

Også i Norge har myndighetene møtt kritikk på grunn av manglende beredskap. Før påske fikk Ullensaker kommune kritikk fra Helsetilsynet for manglende beredskap i tilfelle det skulle komme flypassasjerer til Oslo Lufthavn Gardermoen med symptomer på SARS. Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Ullensaker kommune gikk i går gjennom beredskapen i forbindelse med smittevern på flyplassen. Ullensaker kommune vil i dag behandle kommunens nye smittevernplan og godkjenne denne. Ifølge NTB vil direktoratet i neste uke gjennomføre
en øvelse for å teste SARS-beredskapen i Ullensaker kommune og på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Onsdag i neste uke vil også alle landets kommuner med flyplasser som har internasjonale ankomster inviteres til møte i Sosial- og helsedirektoratet for å gjennomgå beredskapsarbeidet for smittevern.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media