Spreke barn klarer seg best sosialt og mentalt

Forskningsleder Per Egil Mjaavatn ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet kan referere til en rekke studier som underbygger påstanden om at barn med gode motoriske ferdigheter har et bedre grunnlag for mental sunnhet i voksenlivet.

Småbarn sammenlikner

- At de aller yngste barna er tydelige opptatt av motoriske ferdigheter hos hverandre, forteller hvor viktig det er at barn får god motorisk utvikling, sier forskeren til Aftenposten. Han mener det er for sent å starte med målrettet aktivitet når barnet når skolealder. Et godt selvbilde gjør at barnet klarer seg bedre i forhold til kravene skolen stiller og et dårlig utgangspunkt gir en negativ spiral og kan prege barnet for resten av livet, påpeker Mjaavatn.

Lærerens vurdering

Sammen med Høgskolen i Agder driver Mjaavatn et prosjekt som skal gå over flere år der 90 barn i småskolealder er med. Foreløpig er det tall om sjuåringene som foreligger. Forskerne har testet både grovmotoriske ferdigheter og finmotorikk. Sosial funksjon er målt ved å intervjue barna om hvordan de opplever seg selv som venn og la lærerne vurdere utadvendthet, aggressivitet, skyhet og humor hos barna.

Utadvendte barn og barn med humor skårer høyt på sosial kompetanse. Skyhet og aggressivitet gir lavere skår.

Ingen kjønnsforskjell

Forskerne er overrasket over at det ikke er forskjeller mellom jenter og gutter. Motoriske ferdigheter har like stor betydning for jenters lek og det er også jentene som er best motorisk som er mest populære. Mjaavatn er også opptatt av sammenhengen mellom mobbing og sosiale evner. Mobbere og de som mobbes sliter ofte med selvbildet og Mjaavatn mener dette kan henge sammen med dårlig fysisk form og svakt utviklet motorikk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media