Skryt til norske e-helseløsninger

Han jobber for å markedsføre Norge som et e-helseland i EU-sammenheng. Titlestad har allerede bidratt til at sentrale personer i EU-kommisjonen har vært i Norge for å kikke nærmere på e-helseløsninger, melder Computerworld.

- Utvikling av elektroniske løsninger i helsesektoren er et område der Norge matcher EU-landene, tror Titlestad.

Han hilser planen om et eget kompetansesenter for elektroniske pasientjournaler velkommen. Den statlige tiltaksplanen for IT i helsevesenet, Si@ - Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, trekkes frem som viktig for den norske utviklingen.
- Norge og Norden kunne levere en viktig byggesten til det europeiske prosjektet, for eksempel innen elektroniske pasientjournaler, sier han, men påpeker samtidig at Norge mangler et eget program for e-helseforskning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media