Skal bestemor kunne bli mamma?

Teknikken utfordrer i stadig større grad de naturgitte grensene, og det er ikke lenger en umulighet for kvinner å føde barn etter klimakteriet.

I en artikkel i Svenska Dagbladet uttaler den svenske filosofiprofessoren Torbjörn Tännsjö at dette er en utmerket utvikling, bare den medisinske risikoen ikke er for stor.

Den siste tiden har flere bestemorsmammaer dukket opp rundt om i verden, og ved University of Southern California har 77 kvinner mellom 50 og 63 år vært under behandling i et prosjekt ledet av Richard Poulson. 55 kvinner ble gravide, og 45 barn ble født. Resultater fra prosjektet er publisert i JAMA.
De involverte legene konkluderer med at det ikke finnes noen definitiv medisinsk årsak til å utelate disse kvinnene fra forsøk på å bli gravide på grunn av deres alder.

Alle de involverte kvinnene hadde fått egg fra eggdonatorer på mellom 22 og 33 år. 68 % av fødslene ble foretatt med keisersnitt.

I Sverige finnes ingen aldersgrense for prøverørsbefruktning. Filosofiprofessor Tännsjö ser på eldre mødre med blide øyne, og mener at det dreier seg om et likestillingsspørsmål, siden menn alltid har hatt anledning til å bli fedre.

Artikkelen i Svenska Dagbladet, som også har med innvendinger fra medisinsk hold, tar i en fotnote med at Sara, Abrahams hustru var 90 år ha hun fikk sønnen Isak, riktignok med Guds hjelp.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media