SARS med lettere forløp hos barn enn voksne

Det fremgår av en gruppekasuistikk publisert i nettutgaven av The Lancet. Leger ved Chinese University of Hong Kong har fulgt de ti første tilfellene av luftveisinfeksjonen SARS blant barn i Hong Kong. Barna var innlagt i universitetssykehuset i perioden 13.-28. mars i år.

Samtlige hadde vært i nær kontakt med syke voksne personer. Det kliniske bildet var preget av vedvarende feber, hoste, lymfopeni og karakteristiske fortetninger på lungerøntgen som ved alvorlig bronkiolitt.

Mindre smittsomt enn antatt?

Behandlingen barna fikk bestod av høye doser av det antivirale midlet ribavirin og antibiotika kombinert med kortikosteroider. Ingen behøvde oksygentilskudd eller respiratorbehandling. Det typiske forløpet var kjennetegnet ved opphør av feber ca. to døgn etter påbegynt kortikortikosteroidbehandling og opphør av lymfopeni etter en uke. Lungerøntgen viste bedring etter ti dager.

På tidspunktet da studien var over, altså ultimo mars, var 22 voksne personer i Hong Kong døde på grunn av SARS, men ingen barn. Åtte av barna i studien befant seg på skolen da symptomene debuterte, men frem til nå har ingen av barnas klassekamerater blitt syke.

Forfatterne av Lancet-artikkelen antyder at SARS-infeksjon kan være mindre smittsom enn det man hittil har trodd. Sykdommen ser også ut til å ha et mindre aggressivt forløp hos barn enn hos ungdommer og voksne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media