SARS-karantene ikke nødvendig

Tilgjengelig kunnskap om SARS-sykdommen, tilsier at personer uten symptomer heller ikke er smittsomme, opplyser Sosial- og helsedirektoratet.

- Vi anbefaler ikke begrensninger i arbeid, skolegang, møter eller andre aktiviteter for friske mennesker. Noen form for karantene er altså ikke aktuelt, sier fungerende direktør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet.

Personer som har vært i nærkontakt med syke mennesker som kan ha SARS, skal følge spesielle regler som Nasjonalt folkehelseinstitutt legger ut på sin nettsider i tråd med oppdatert kunnskap om sykdommen. Det samme gjelder personer som har arbeidet i sykehus i de berørte områdene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media