Røyking ekstra skadelig for jenter

Det viser en studie i ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, UNG-HUNT, publisert i Respiratory Medicine.

8 305 unge mellom 13 og 18 år, 83 % av elevene på ungdomsskole og videregående skole i Nord-Trøndelag, deltok i undersøkelsen, hvor man så på kjønnsforskjeller når det gjelder effekt av røyking i ung alder på luftveier og lungefunksjon.

Spirometri

Deltakerne gjennomførte en spirometritest, en form for –pusteprøve–, og fylte ut et spørreskjema om røykevaner og luftveisplager. Undersøkelsen viste at luftveisplager ble større jo mer man røkte. Jenter som røkte like mye som guttene, hadde mer luftveisplager enn dem. Det var bare hos jenter at man fant sammenheng mellom økende røykemengde og dårligere lungefunksjon.

Kun 9,8 % av de som røkte av og til og 9,9 % av de som røkte daglig hadde aldri hatt astmaplager. Blant unge som aldri hadde prøvd å røyke, var det 44 % som ikke hadde astmaplager.

Flere jenter enn gutter begynner

Blant dagligrøykerne var gjennomsnittsalderen for røykestart 13,9 år. Guttene røkte flere sigaretter daglig enn jentene, men det er flere unge jenter enn gutter som begynner å røyke. Statistikk fra Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk, viser at 29 % av norske jenter mellom 16 og 24 år røyker, mot 26 % av guttene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media