Private helsetjenester omfattes av pasientskadeloven

Det er klart etter at regjeringen i dag la frem forslag til endring i pasientskadeloven, slik at den også omfatter private helsetjenester. Regjeringen tar sikte på at dette gjøres gjeldende fra 1. januar 2004.

Pasientskadeloven trådte i kraft for offentlig helsetjeneste fra 1. januar i år, men ble utsatt for privat helsetjeneste fordi forskingsselskapene ikke ville tilby forsikringer til private helsetjenester slik den nye pasientskadeloven så ut. Årsaken var at saksbehandlingen av kravene var lagt til Norsk Pasientskadeerstatning i stedet for forsikringsselskapene.

Klageorgan

Pasientskadenemnda blir felles klageorgan for saker som blir behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning og i forsikringsselskapene. Som en spore til kortere saksbehandlingstid, foreslår regjeringen at Pasientskadenemnda kan behandle saker som Norsk Pasientskadeerstatning eller forsikringsselskapene ikke har ferdigbehandlet innen to år.

Norsk Pasientskadeerstatning skal gjennom en ekstern evaluering av service, informasjon, saksbehandlingstid og praksis.

Les også:

- Legeforeningens høringsuttalelse om endringer i pasientskadeloven

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media