Overvekt oppleves like tungt som kreft blant barn og unge

At overvektige barn og unge opplever like lav livskvalitet som kreftsyke jevnaldrende med store lidelser, viser hvor vanskelig barn med overvekt kan ha det fysisk, psykososialt og emosjonelt både i skolen og privat. Det kommenterer forskerne bak studien Health-Related Quality of Life of Severely Obese Children and Adolescents.

Forfatterne påpeker at barn med juvenil revmatoid artritt, medfødt hjertesykdom og diabetes skårer høyere på helserelatert livskvalitet enn overvektige og kreftsyke barn og unge gjør.

Høyt skolefravær

Sannsynligheten for at overvektige barn i alderen 5-18 år hadde nedsatt helserelatert livskvalitet var 5,5 ganger så stor som for friske barn og like stor som for barn med kreft, viste undersøkelsen. Forskerne fant ingen signifikante forskjeller i helserelatert livskvalitet når det gjaldt kjønn og etnisitet.

Ifølge forskerne rapporterte de overvektige barna nedsatt psykososial helse 5,9 ganger så ofte som friske barn. Overvektige barn og unge rapportere fire ganger så ofte som normalvektige at de ikke fungerte bra på skolen. De hadde dessuten et gjennomsnittlig fravær fra skolen på 4,2 dager i måneden. Årsaken til fraværet ble ikke undersøkt, men forfatterne refererer til andre studier som viser at kroniske sykdommer som følge av overvekt, kan ha stor betydning.

Få studier

Den amerikanske studien omfattet 57 gutter og 49 jenter i alderen 5-18 år som var henvist til et universitetssykehus på grunn av overvekt. Selvrapportering og skalaer for helserelatert livskvalitet spesielt tilpasset barn, ble brukt i undersøkelsen. Resultatene ble sammenliknet med tidligere publiserte undersøkelser av livskvalitet blant friske, normalvektige og blant barn og unge som hadde fått en kreftdiagnose.

Det finnes svært få studier om helserelatert livskvalitet blant overvektige barn og unge, til tross for at hver sjuende amerikanske barn er overvektig. Forfatterne viser til en tysk studie der overvektige barn og unge var sammenliknet med barn med astma og atopisk eksem. Studien konkluderte med at overvektige barn over 13 år hadde lavere helserelatert livskvalitet enn barna med astma og atopisk eksem.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media