()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Barn i sentrum på verdens helsedag

  Barn i sentrum på verdens helsedag

  Barn under fem år utgjør 10 % av verdens befolkning, men har 40 % av alle sykdommer som skyldes miljøtrusler der barna lever, lærer og leker.Verdens helseorganisasjon valgte å rette oppmerksomheten mot barn, miljø og helse på Verdens helsedag 7. april. Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1072

  Legeforening etter fransk smak og behag

  Legeforening etter fransk smak og behag

  Franske allmennleger kan velge mellom fem fagforeninger mens sykehuslegene har fire store fagforeninger. Alle konkurrerer på pris og program for å få flest mulig medlemmer.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1071

  Hva er funksjonell genomforskning?

  Hva er funksjonell genomforskning?

  I forbindelse med FUGE-konferansen som ble arrangert i Oslo i april, publiserte Forskningsrådet et lynkurs i funksjonell genomforskning på sine nettsider.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1032

  FUGE spar opp prosjektmidler

  FUGE spar opp prosjektmidler

  Norges forskningsråd åpner pengesekken for genomforskning, og lyser ut 40 millioner kroner til formålet.Midlene går til prosjekter med oppstart i løpet av året, og søknadsfristen er primo juni, melder Forskningsrådet.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1063

  Vent deg besøk av Datatilsynet

  Vent deg besøk av Datatilsynet

  Nok en gang varsler Datatilsynet strengere kontroller med helsesektoren. Både sykehus og legekontorer står på tilsynets besøksliste for 2003.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=987

  Lønnsøkning for leger i private helsetjenester

  Lønnsøkning for leger i private helsetjenester

  Heltidsansatte leger i private helse- og sosialtjenester hadde en økning på 5,2 % i månedsfortjeneste fra 2001 til 2002, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjenesten.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1056

  Røykfrie serveringssteder vedtatt

  Røykfrie serveringssteder vedtatt

  Stortinget behandlet 8. april forslaget om innføring av røykfrihet på alle serveringssteder. Norge blir dermed det første landet i verden som vedtar helt røykfrie serveringssteder. Les hele saken:www.legeforeningen.no/index.db2?id=17349

  En av tre nordmenn røyker daglig

  En av tre nordmenn røyker daglig

  29 % av den voksne befolkningen i Norge røykte daglig i 2002. Rundt 12 % røykte av og til. Flest dagligrøykere finnes mellom 35 og 54 år, og det er færrest blant de aller yngste og eldste, melder Statistisk sentralbyrå.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=990

  Helserapport fra Bagdad

  Helserapport fra Bagdad

  Den norske legen Morten Rostrup deltok i et hjelpeteam i Bagdad. Rostrup som også er internasjonal president i Leger Uten Grenser, formidlet på organisasjonens nettsider sine inntrykk av helsesituasjonen i Bagdad.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1059

  Vil bidra til å korrigere uriktig bruk av egenandeler

  Vil bidra til å korrigere uriktig bruk av egenandeler

  Legeforeningen hadde møte med Rikstrygdeverket ved trygdedirektør og Østfold fylkestrygdekontor i Sarpsborg. Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=17136

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media