Nytt fra nett

Artikkel

Barn i sentrum på verdens helsedag

Barn under fem år utgjør 10 % av verdens befolkning, men har 40 % av alle sykdommer som skyldes miljøtrusler der barna lever, lærer og leker.Verdens helseorganisasjon valgte å rette oppmerksomheten mot barn, miljø og helse på Verdens helsedag 7. april. Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1072

Legeforening etter fransk smak og behag

Franske allmennleger kan velge mellom fem fagforeninger mens sykehuslegene har fire store fagforeninger. Alle konkurrerer på pris og program for å få flest mulig medlemmer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1071

Hva er funksjonell genomforskning?

I forbindelse med FUGE-konferansen som ble arrangert i Oslo i april, publiserte Forskningsrådet et lynkurs i funksjonell genomforskning på sine nettsider.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1032

FUGE spar opp prosjektmidler

Norges forskningsråd åpner pengesekken for genomforskning, og lyser ut 40 millioner kroner til formålet.Midlene går til prosjekter med oppstart i løpet av året, og søknadsfristen er primo juni, melder Forskningsrådet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1063

Vent deg besøk av Datatilsynet

Nok en gang varsler Datatilsynet strengere kontroller med helsesektoren. Både sykehus og legekontorer står på tilsynets besøksliste for 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=987

Lønnsøkning for leger i private helsetjenester

Heltidsansatte leger i private helse- og sosialtjenester hadde en økning på 5,2 % i månedsfortjeneste fra 2001 til 2002, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjenesten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1056

Røykfrie serveringssteder vedtatt

Stortinget behandlet 8. april forslaget om innføring av røykfrihet på alle serveringssteder. Norge blir dermed det første landet i verden som vedtar helt røykfrie serveringssteder. Les hele saken:www.legeforeningen.no/index.db2?id=17349

En av tre nordmenn røyker daglig

29 % av den voksne befolkningen i Norge røykte daglig i 2002. Rundt 12 % røykte av og til. Flest dagligrøykere finnes mellom 35 og 54 år, og det er færrest blant de aller yngste og eldste, melder Statistisk sentralbyrå.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=990

Helserapport fra Bagdad

Den norske legen Morten Rostrup deltok i et hjelpeteam i Bagdad. Rostrup som også er internasjonal president i Leger Uten Grenser, formidlet på organisasjonens nettsider sine inntrykk av helsesituasjonen i Bagdad.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1059

Vil bidra til å korrigere uriktig bruk av egenandeler

Legeforeningen hadde møte med Rikstrygdeverket ved trygdedirektør og Østfold fylkestrygdekontor i Sarpsborg. Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=17136

Anbefalte artikler