Ny administrerende direktør i Helse Nord

Finn Henry Hansen har fungert i stillingen etter at Marit Eskeland gikk på dagen 6. januar i år.

Fra Folkehelseinstituttet

Vorland er i dag divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han er cand.med. fra Belgia, professor i medisin fra Universitetet i Tromsø og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Vorland har også en mastergrad i folkehelsevitenskap og er cand.real. Fra 2002 har han vært tilsatt som divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt. I perioden 1986 – 2002 arbeidet han som avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I en periode på tre år var han sjef for alle medisinske serviceavdelinger ved UNN.

Muligheter til å få til noe

- Hovedutfordringen i Helse Nord RHF er å få alle helseforetakene til å spille sammen på en god måte slik at nordlendingene får tilbud om gode og moderne spesialisthelsetjenester. Jeg gleder meg svært til å ta fatt på en jobb som er utfordrende, men hvor det er gode muligheter til virkelig å få til noe, sier Vorland.

Tidspunktet for tiltredelse er ikke endelig avklart. Nåværende konstituert administrerende direktør Finn Henry Hansen fortsetter frem til Vorland tiltrer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media