Malaria dreper Afrikas barn

Det viser en rapport fra Verdens helseorganisasjon og UNICEF. Rapporten ble presentert på Malaria i Afrika-dagen 25. april.

Malaria forårsaker mer enn 300 millioner tilfeller av akutt sykdom og minst en million dødsfall hver år. 90 % av dødsfallene rammer befolkning i Afrika sør for Sahara, og barn under fem år er mest utsatt. Sykdommen er den største helsetrusselen for gravide og nyfødte.

Kan forebygges

Malaria kan behandles og forebygges, men nye effektive medisiner mot malaria er ifølge rapporten ikke tilgjengelig for dem som trenger det mest. Nett som er behandlet med insektmidler, gir effektivt vern til sovende barn, men kun et fåtall av barna som er utsatt har slike nett.

Verdens helseorganisasjon etterlyser større internasjonal innsats for å kontrollere malaria i endemiske land. Legemiddelindustrien oppfordres til å involvere seg i distribusjon av effektive antimalaria medisiner og nett behandlet med insektmidler.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media