Lønnsøkning for leger ansatt i private helsetjenester

Lønnsstatistikk om ansatte i private helse- og sosialtjenester ble i dag lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB). Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjenesten.

Legene hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 42 900 kroner, en økning på 2 100 kroner eller 5,2 % i forhold til året før. Tallene fra SSB omfatter 374 leger. Sykepleiere hadde en månedsfortjeneste på 24 500 kroner, en økning på 900 kroner eller 3,9 %. Hjelpepleierne hadde til sammenlikning en månedsfortjeneste på vel 20 700 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 1,3 % eller knapt 300 kroner i forhold til 2001.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media