Legeforening etter fransk smak og behag

Selv ikke det franske helsedepartementet har oversikten over Frankrikes mange legeforeninger, skriver danske Dagens Medicin. Bare 20 % av Frankrikes 238 000 leger er organisert i en fagforening. Det er imidlertid obligatorisk medlemsskap i en organisasjon som har som eneste oppgave å utstede og frata autorisasjon samt å behandle klager.

Konkurrerer
Skogen av franske legeforeninger konkurrerer ikke bare på faglig innhold, men også på prisen for medlemsskapet. Det koster mellom 900 og 2 300 kroner å være medlem av en fagforening. Fellesforbundet for franske leger er den eldste foreningen for allmennleger og spesialister. Målet til denne foreningen er å fjerne skillet mellom allmennleger og spesialister ved å bedre mulighetene for den enkelte lege.

Forbundet av frie leger ble opprettet i 1981 som et alternativ til Fellesforbundet, men i de senere år har de to foreningene nærmet seg hverandre. De danner nå felles front i forhandlinger med de offentlige sykeforsikringsordningene.

Ultraliberal allianse
Det finnes også en forening som bare er for allmennleger. Den skiller seg fra de to andre ved at de vil beholde systemet med faste priser. I tillegg til disse tre foreningene er det oppstått to nye ultraliberale foreninger for leger utenfor sykehus som ønsker et helt fritt marked, altså at legene selv skal stå fritt til å bestemme prisen på en konsultasjon. Den minste av disse foreningene, Alliance, er bare et halvt år gammel og organiserer private spesialister og kirurger. Flere av medlemmene er tilknyttet et sykehus en eller to dager i uken.

Sykehusleger i Frankrike har helt egne fagforeninger og anses for å være en gruppe for seg. Det er fire store fagforeninger for sykehusleger og et utall mindre.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media