IT-samarbeid med resultater

Løsningene som er utviklet, har bidratt til Nord-Norges posisjon som ledende helseregion i forhold til elektronisk meldingsutveksling, mener Nasjonalt senter for telemedisin. Helse Nord er første helseregion hvor elektroniske henvisninger er i regulær drift ved 27 legekontorer og fem sykehus.

Samarbeidsprosjekt

Helsevesenet i regionen har mulighet til å sende og motta elektroniske epikriser, laboratoriesvar, røntgensvar og henvisninger i helsenettet. I tillegg kan systemet brukes ved innsending av elektroniske resepter og ved kreftmeldinger til Kreftregisteret. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge, Nasjonalt senter for telemedisin og IT-selskapet Well Diagnostics. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har vært med på å finansiere prosjektet. Resultatet er en serie programvareløsninger for sikker kommunikasjon, multimediebehandling og telemedisin. Samarbeidsprosjektet fikk sin formelle avslutning i går.

Håper på større utbredelse

Løsningene inneholder blant annet et henvisningsverktøy innenfor de medisinske områdene hud, øre-nese-hals, hjerte, øye og røntgen. Programvaren kan integreres med elektroniske pasientjournalsystemer, og med medisinskteknisk utstyr. Om det etableres takster for å ta digitale bilder i stedet for polaroidbilder som brukes mange steder i dag, kan legene bruke digitalkamera og overføre bildene til sykehuset elektronisk ved hjelp av IT-løsningene. Da kan løsningene få stor utberedelse, tror aktørene i prosjektet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media