HLR før sjokking ved hjertestans?

Pasienter som fikk ventrikkelflimmer utenfor sykehus og ventet på ambulanse i mer enn fem minutter, hadde bedre overlevelse dersom de fikk hjerte-lunge-redning (HLR) før defibrillering. Det fremgår av en norsk studie publisert i JAMA.

HLR eller defibrillering først

Lars Wik og medarbeidere inkluderte 200 pasienter som fikk ventrikkelflimmer utenfor sykehus. 96 av dem ble "sjokket" umiddelbart når ambulansepersonellet ankom, mens 104 fikk hjerte-lunge-redning i gjennomsnittlig tre minutter før defibrillering ble gitt.
Om defibrilleringen ikke lyktes, fikk den første gruppen hjerte-lunge-redning i ett minutt før neste sjokk ble gitt; mens den andre gruppen fikk hjerte-lunge-redningi tre minutter før ytterligere defibrillering ble forsøkt.

Fant forskjeller

Det var ingen forskjeller i prehospital dødelighet eller ettårsoverlevelse mellom gruppene. Men når forfatterne så på tilfeller der ambulansen ankom mer enn fem minutter etter at pasienten hadde fått hjertestans, fant de forskjeller mellom gruppene.

Da viste det seg at 58% (37/64) av deltakerne som fikk hjerte-lunge-redning før sjokking, oppnådde spontan sirkulasjon, sammenliknet med 38% (21/55) av i gruppen som ble sjokket direkte. 22% (14/64) av dem som fikk hjerte-lunge-redning først, overlevde sykehusoppholdet, mot 4% (2/55) i den andre gruppen. Etter ett år levde 20% respektive 4%.

Forfatterne konstaterer at gruppen som hadde ventet på ambulanse lenger enn fem minutter etter stans, svarte bedre på behandlingsopplegget der hjerte-lunge-redning ble gitt før defibrillering.

Kan være et alternativ

lederplass i samme tidsskrift påpeker den amerikanske akuttmedisineren Terence D. Valenzuela metodologiske svakheter ved studien til Wik og medarbeidere. Selv om resultatene er langt fra konklusive, er dette en viktig studie som bør følges opp med nye undersøkelser, skriver han.

- Studien viser imidlertid at hjerte-lunge-redning før defibrillering er et tiltak som bør vurderes seriøst når man utformer behandlingsprotokoller for pasienter som har ventrikkelflimmer av lang varighet, understreker Valenzuela.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media