FUGE spar opp prosjektmidler

Midlene går til prosjekter med oppstart i løpet av året, og søknadsfristen er primo juni, melder Norges forskningsråd. I år er det satt av til sammen 150 millioner kroner til FUGE, som er Forskningsrådets program for funksjonell genomforskning.

- Målet er å stimulere forskning og næringsutvikling innen gen- bioteknologifeltet. FUGE vil også bli en inngangsnøkkel til europeisk samarbeid, sier Ole Petter Ottersen som er styreleder i FUGE.

Gjøre Norge konkurransedyktig

De høyest prioriterte områdene i FUGE-satsingen er marin forskning, medisinsk forskning og biologisk grunnforskning, noe som er i tråd med målsettingene i stortingsmeldingen om forskning fra 1999.

På et seminar i Oslo torsdag fremholdt Ottersen at genomforskning blir en sentral drivkraft i fremtidens kunnskaps- og forskningsbaserte næringsliv.
- For at også Norge skal bli konkurransedyktig på dette området, forutsettes det en koordinert utnyttelse av teknologiske og akademiske ressurser i alle landets regioner, påpekte han.

Åtte teknologiplattformer

I 2002 gikk FUGE-bevilgningene i hovedsak med til å bygge opp åtte tematiske teknologiplattformer knyttet til universitetsmiljøer i samtlige regioner. Årets bevilgninger går til å etablere delprosjekter knyttet til hver av de åtte plattformene, som er:

- bioinformatikk (Universitetet i Bergen)
- mikromatristeknologi (universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim)
- proteomikk (Bergen)
- strukturanalyse (Tromsø)
- molekylære avbildninger (Bergen)
- genetiske modellorganismer (Oslo, Trondheim)
- biobanker og helseundersøkelser (Oslo, Trondheim)

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media