Formidabel kreftøkning i vente

Det fremgår av World Cancer Report som Verdens helseorganisasjon har utgitt. I rapporten blir det påpekt at dersom det ikke ageres nå, vil tallet på nye krefttilfeller øke dramatisk.

Globalt får 10 millioner mennesker cancer hvert år, men i 2020 estimeres dette tallet å stige til 15 millioner. Forklaringene er blant annet flere eldre, røyking, usunn kost med for lite frukt og grønt og for mye fett, samt mangel på mosjon.

Verdens helseorganisasjon mener det er mulig å forebygge en tredel av disse sykdomstilfellene, og anbefaler at det kreftforebyggende arbeidet rettes inn mot to hovedtemaer, røyking og kosthold. Budskapet er enkelt: Stump røyken og spis minst 500 g frukt og grønnsaker hver dag.

Rapporten er også er omtalt i The Lancet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media