Færre tenåringsaborter

Dette tilsvarer 16,9 svangerskapsavbrudd blant tenåringer per 1 000 kvinner 15-19 år. Denne andelen er den laveste som er registrert i noe år siden loven om selvbestemt abort ble innført fra 1979, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Størst andel tenåringsaborter i Finnmark
Finnmark hadde i 2002 flest tenåringsaborter i forhold til tallet på kvinner 15-19 år, ifølge tallene fra SSB.
Den laveste hyppigheten ble registrert i Vest-Agder og Rogaland. Nivået i disse fylkene var bare det halve av hva som ble registrert i Nord-Norge. Reduksjonen i aborthyppigheten blant tenåringer har vært sterkest i Oslo i de seinere årene. Tidligere var denne hyppigheten høyest i Oslo, mens nivået nå bare er 10 % over landsgjennomsnittet.

Høyest aborthyppighet i Oslo
Blant kvinner i alle aldre var aborthyppigheten i Oslo i 2002 høyere enn i de andre fylkene. Målt som antall svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner 15-49 år var dette tallet 17,1 i Oslo mot 12,6 for hele landet. Troms og Finnmark hadde også høy aborthyppighet i 2002. Den laveste aborthyppigheten ble målt i Agder-fylkene. Nivået i disse fylkene var bare halvparten av det som ble målt i Oslo og de to nordligste fylkene.

13 500 abortinngrep i 2002
I 2002 ble det framsatt vel 15 000 begjæringer om svangerskapsavbrudd i Norge. Av disse førte vel 13 500 til abortinngrep. Dette er noe færre enn i 2001 da det ble utført 13 887 svangerskapsavbrudd. Det var vel 14 400 begjæringer før 12. svangerskapsuke, mens vel 600 ble fremmet etter 12. uke. Av de vel 600 nemndbehandlede begjæringene resulterte knapt 500 i abortinngrep. Resten fikk avslag eller abortinngrep ble ikke utført av andre grunner. Av de nemndbehandlede abortene ble 44 % innvilget av sosiale årsaker mens 35 % ble innvilget på grunn av risiko for fosterskader.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media