Færre innleggelser og dødsfall etter influensavaksinering

Det bekreftes av en kohortstudie gjort under to påfølgende influensasesonger, der alle deltakerne var over 65 år. Resultatene er publisert i New England Journal of Medicine.

Nærmere 300 000 deltakere

Sammenhengen mellom forekomst av luftveisinfeksjon og økt risiko for å bli rammet av iskemisk hjertesykdom og hjerneslag, er godt kjent. Forskere ved Veterans Affairs Medical Center i Minneapolis, USA, har undersøkt hvordan influensavaksinering påvirker risikoen for å bli innlagt i sykehus på grunn av hjertesykdom, slag, lungebetennelse og influensasykdom.
Under den første sesongen (1998-99) deltok 140 055 personer, hvorav 55,5 % ble vaksinert. Under den andre sesongen (1999-2000) var det 146 328 deltakere, deriblant 59,7 % vaksinerte.

Betydelig risikoreduksjon

Studien viste at sykehusinnleggelser på grunn av hjerte- og karlidelser gikk ned med 19 % blant de vaksinerte, sammenliknet med de uvaksinerte deltakerne under begge sesongene.
Risikoen for å bli innlagt på grunn av cerebrovaskulær sykdom blant de vaksinerte gikk ned med 16 % respektive 23 % i de to påfølgende influensasesongene. Risikoen for å få lungebetennelse ble reduserte med henholdsvis 32 % og 29 %.
Forekomsten av dødsfall gikk ned med henholdsvis 48 % og 50 % blant vaksinerte sammenliknet med uvaksinerte under de to sesongene.

Store gevinster ved å vaksinere

Før studien hadde kohorten av vaksinerte personer i gjennomsnitt økt sykelighet og de hadde oftere vært innlagt i sykehus på grunn av lungebetennelse, sammenliknet med de ikke-vaksinerte deltakerne. De ikke-vaksinerte hadde på sin side høyere forekomst av hjerneslag og demens forut for studien. Resultatene ble imidlertid justert for gruppeulikheter som eksisterte ved studiens start.

Forskerne konkluderer med at studien dokumenterer gevinstene ved å vaksinere mot influensa, og de tar til orde for å øke vaksinasjonsdekningen i det eldre segmentet av befolkningen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media