Disputas og nettpublisering i samme uke

Elektronisk publisering er billigere, mer tilgjengelig og raskere enn trykte publikasjoner, men det skal fortsatt finnes papirutgaver i biblioteket, melder Universitetsavisa.

To dager etter disputasen

Foreløpig er 21 godkjente avhandlinger lagt ut i fulltekst fra Universitetsbiblioteket ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Alle avhandlinger har imidlertid foreligget i elektronisk form siden 2001, og det er derfor enkelt for biblioteket å legge dem ut som pdf-filer.

På sikt er målet å komme tidlig inn i produksjonsprosessen slik at dokumentet kan legges ut et par dager etter disputasen når det er avklart at avhandlingen er godkjent. Biblioteket legger opp til at doktoranden kan registrere seg og arbeidet sitt via nettet og deretter laste opp selve avhandlingen. Biblioteket vil sørge for presentasjonen og gjøre innholdet søkbart.

Standardavtale

Forfatteren må gi skriftlig samtykke til at avhandlingen legges ut. Biblioteket arbeider med en fast standardavtale for å avklare partenes rettigheter. Forfatteren beholder alle rettigheter til åndsverket. Når arbeidet består av publiserte artikler og det er flere enn en forfatter må alle parter kontaktes og gi sitt samtykke.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media