Coronavirus årsak til SARS ifølge fersk studie

Forskningsresultatene presenteres på The Lancets nettside. Malik Peiris og kolleger fra University of Hong Kong har studert 50 pasienter med SARS fra fem forskjellige utbrudd. Etter å ha identifisert en ny type coronavirus hos to pasienter, fant de deretter virusaktivitet i 90 % av pasientene. I kontrollgruppen, som bestod av friske personer og pasienter med ubeslektet sykdom, fant man ingen virusaktivitet.

Virus fra dyr?

Forskerne sier i en kommentar at det nye viruset verken er ett av to kjente humane coronavirusene, eller eksakt likt noen av de kjente coronavirusene hos dyr. Peiris tror at det nye viruset kan stamme fra dyr, men presiserer at det er nødvendig med flere genetiske analyser for å være sikker. Selv om det må flere genetiske analyser til for man vet dette med sikkerhet.

- Rapporten beviser at årsaken til SARS er et virus i coronavirusfamilien. Det er imidlertid også mulig at andre opportunistiske virus bidrar til å forsterke sykdomsprogresjonen. Denne hypotesen må undersøkes nærmere, sier Peiris.

Les også:

- SARS-test under utprøving. Tidsskriftet - nett 31.3. 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media