Cannabis skader fosterhjernen

Nyfødte rotter som har vært utsatt for intrauterin påvirkning av cannabis-stoffer fra narkotikumet marihuana, har hukommelsesproblemer og er hyperaktive, viser en italienske studie, publisert i tidsskriftet PNAS.

Klar advarsel

Cannabis-stoffene ser ut til å fremkalle permanente kjemiske forandringer i rottehjernen. Dette kan også være forklaringen på at enkelte barn av mødre som røyker marihuana under svangerskapet får konsentrasjonsvansker senere i livet.

- Gravide og ammende må ikke bruke marihuana, konstaterer artikkelforfatter Vincenzo Cuomo ved La Sapienza-universitetet i Roma på tidsskriftet Natures nettsider.

På verdensbasis er marihuana er det mest brukte illegale narkotikumet blant kvinner i fertil alder. Helsemyndigheter i Storbritannia advarer sterkt mot å legalisere stoffet fordi skadevirkningene på det ufødte liv er ukjent, men sannsynligvis enorme.

Ødelegger signalstoff

I forsøkene som er referert, gav Cuomo og medarbeidere gravide rotter en liten daglig dose av et syntetisk cannabis-stoff i de to siste ukene av deres tre uker lange svangerskap. 40 dager etter fødselen ble rotteavkommet undersøkt. Forskerne fant ut at rottehjernene inneholdt lave konsentrasjoner av glutamat, et viktig signalstoff for nervecellene. Det var tydelige tegn til dysfunksjon i cellene i hippocampus, et sentralt hukommelses- og læringssenter i hjernen.

Samstemmige data

Det samme området viser abnorm aktivitet hos barn av marihuanarøykere, når de strever med visuelle oppgaver, ifølge den kanadiske psykologen Peter Fried. Han holder på med en læringsstudie på 160 barn av mødre som røykte marihuana mens de var gravide. Fried påpeker at eksperimentelle og kliniske data er samstemmige på dette området, og at det derfor er viktig å sammenholde kunnskaper fra de to forskningstradisjonene. Cannabis-studier på mennesker lar seg ikke gjennomføre på grunn av etiske og praktiske hindringer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media