Barn i sentrum på verdens helsedag 7. april

Verdens helseorganisasjon har valgt å rette oppmerksomheten mot barn, miljø og helse på Verdens helsedag mandag 7. april. Hvert år dør fem millioner barn fra 0 -14 år av diare, luftveisinfeksjoner, malaria og andre sykdommer som smitter ved insektbitt. De utsettes for smittefare i miljøer der de skulle vært trygge, for eksempel hjemme og i skolen.

Kan forebygges

To millioner barn under fem år dør av akutte luftveisinfeksjoner, diare på grunn av forurenset vann og dårlige hygieniske forhold tar livet av 1,3 millioner barn hvert år og malaria koster nesten en million barn livet hvert år. Trafikkulykker og drukning forårsaker også manges død.

Til tross for at man har god kunnskap om hvordan alle disse sykdommene kan forebygges, er dødstallene høye og lidelsene store, spesielt i konfliktområder, melder Verdens helseorganisasjon.

Redusere miljøtrusler mot barn

Generalsekretær Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon appellerer i dag til egne medlemmer, FN-systemet, frivillige organisasjoner og akademiske miljøer om å slutte seg til the Healthy Environments for Children Alliance (HECA). Organisasjonen har som mål å skaffe kunnskap, påvirke politikere og mobilisere ressurser for å redusere miljøtruslene mot barn.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media