Anette Fosse fikk Løvetannprisen

Prisen deles ut av Norsk selskap for allmennmedisin til allmennleger (NSAM) som på en eller annen måte har gjort en innsats for allmennmedisinen. Allmennlegen fra Mo i Rana fikk prisen for at hun i kraft av sin overbevisning, igjen og igjen er kommet i opposisjon.

Tabell
Anette Fosse fikk Løvetannprisen.

Motmelding og mot

Stikkord for tildelingen er at hun var medforfatter til to såkalte motmeldinger; en mot nedlegging av akuttfunksjoner ved lokalsykehus og en mot sykehusreformen. Dessuten ble hun hedret for kampen om nyfødtkohorten samt –et historisk oppgjør med ukultur og losjementalitet innad i vår egen fagforening–, heter det i begrunnelsen.
Anette Fosse forlot sin plass i sentralstyret i februar i protest mot sentralstyrets evaluering av tidligere generalsekretær Magne Nylenna og håndteringen av konflikten.

Faglige verv

I tillegg til å ha vært tillitsvalgt for allmennlegene i sentralstyret, har Fosse sittet i NSAMs styre i mange år. Hennes medlemsskap i redaksjonskomiteen som reviderer læreboken i allmennmedisin blir også fremhevet.

Dette er 18. gang Løvetannprisen ble utdelt. Vinneren får 3 000 kroner samt et litografi av Barbra Vogler.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media