Vitamin D-tilskudd kan forebygge brudd

At vitamin D3 (kolekalsiferol) styrker knoklene, er ingen kunnskapsbombe.
Men at vitaminet, benyttet som kosttilskudd til den gjengse mann og kvinne i
den eldre befolkningen, kan ha primærforebyggende effekt mot beinskjørhet
og brudd, har til nå ikke vært dokumentert.

Prospektiv studie

En artikkel
i BMJ kaster nytt lys over problemstillingen. Forfatterne har gjennomført
en randomisert, kontrollert, dobbeltblind studie av effekten av vitamin D3-tilskudd
blant kvinner og menn i alderen 65-85 år. Deltakerne var 2 037 menn og
649 kvinner med alminnelig god helse, bosatt i Suffolk i England, og som verken
hadde brukt vitaminpreparater eller hadde kjente medisinske kontraindikasjoner
mot å ta vitamin D3 som kosttilskudd. Halvparten ble randomisert
til en forsøksgruppe og halvparten til en kontrollgruppe.

Forsøkspersonene fikk 100 000 IE vitamin D3 hver fjerde
måned, gitt i én kapsel, i en periode på fem år. De i kontrollgruppen fikk kapsler uten
vitamin.

Vitamin som forebyggende tiltak?

Den relative risikoen for henholdsvis totalmortalitet og førstegangs skjelettfraktur var 0,88 og 0,78 i vitamingruppen sammenliknet med placebogruppen. Vitaminbrukerne hadde 22 % lavere forekomst av alle bruddtyper og 33 % lavere forekomst av typiske osteoporotiske brudd i lårhals, håndledd og ryggvirvler. Funnene var konsistente mellom kvinner og menn.

Forfatterne har regnet ut at for å oppnå en risikoreduksjon i denne
størrelsesorden, må 250 eldre personer vitaminbehandles i ett år.
Forfatterne antyder at vitamin D3-tilskudd kan være en gunstig
og kostnadseffektiv risikointervensjon, men medgir at flere og større
populasjonsstudier må til før man kan si noe mer konklusivt om
den forebyggende effekten mot skjøre bein og bruddskader.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media