Vent deg besøk av Datatilsynet

- Vi prioriterer virksomheter som behandler mye sensitiv personinformasjon og der risikoen for brudd på personvernet er størst, sier Knut Brede Kaspersen, direktør for Datatilsynets juridiske avdeling, om tilsynets planer for 2003.

Bakgrunnen for inntressen for helsesektoren er todelt.
- Hele helse-Norge er i ferd med å få ny struktur. Kombinert med overgangen til elektroniske pasientjournaler er denne sektoren stilt overfor betydelige utfordringer med hensyn til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet. Fjorårets tilsyn overfor helsesektoren viste oss dessuten at personvernet ikke hadde gode kår i denne sektoren, påpeker Kaspersen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media