Vanskelige nettsteder for funksjonshemmede

Multitest-prosjektet – tilgjengelighetstest av fem nettsteder med tre ulike metoder, er et prosjekt i regi av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Tilgjengeligheten til de fem nettstedene Doktor online, Ila legesenter, Oslo kommune, Skatteetaten og Trygdeetaten ble testet av seks personer som representerer ulike grupper av funksjonshemmede. Nettstedene er valgt fordi de har stor allmenn interesse, i tillegg til at de er av interesse for direktoratet.

Vanskelig å finne frem
Telefonnummeret til Legevakten på Oslo kommunes nettsider gikk greit å finne for seende brukere, men for brukere som benytter leselist var det nesten umulig å finne nummeret. Årsaken er at legevaktinformasjonen er et bilde og ikke vanlig tekst. Oslo kommune får også kritikk for et forvirrende menysystem. Brukerne visste ikke hvilken seksjon de var inne på eller hvilke lenker som førte til en ny seksjon.

Hos Trygdeetaten skulle man finne telefonnummer og besøksadresse til trygdeetaten sentralt, hva egenandelen for en konsultasjon hos allmennlege er og rettigheter som gjelder for blå resept. De som søkte på trygdeetatens nettsider rotet seg ofte bort på grunn av lite relevante treff og måten treffene presenteres på. Brukere som tok i bruk høyremenyen på nettstedet, greide fint å navigere seg frem til ønsket informasjon. Langt fra alle klarte å finne denne menyen.

Forvirrende struktur
Nettleservinduet som automatisk legger seg foran selve nettstedet på Doktor online, skapte store problemer for testpersonene. Flere stoppet helt opp og måtte hjelpes videre. Når testbrukerne skulle finne frem til informasjon om pollenallergi ble de forvirret av strukturen på nettsidene. Doktor online bruker mye grafikk og manglende merking av grafikken bidrar til forvirringen.

Ila legesenters nettsider har mye mindre informasjon på nettsidene enn de andre i testen og det gjenspeiles i resultatene. En enkel menystruktur gjorde det lett å finne frem og Ila legesenter fikk skryt av mange for å presentere den viktigste informasjonen tidlig på forsiden.

Foreslår forbedringer
Ifølge Sosial- og helsedirektoratet er målet for Multitest-prosjektet å teste brukervennlighet med utgangspunkt i tilgjengelighet og funksjonshemmedes behov. Det er ikke meningen å henge ut eller kritisere nettstedene, men å bruke disse som eksempler på hva som fungerer bra eller dårlig. Flere av nettstedene er forbedret etter at manglene ble påpekt i rapporten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media