Ukjent agens bak dødelig lungeinfeksjon

Den alvorlige lungesykdommen, som Verdens helseorganisasjon (WHO) nå kaller for SARS (severe acute respiratory syndrome) har slått til for fullt i Sørøst-Asia. I Guangdong-provinsen i Kina har flere hundre mennesker vært syke og fem er døde på grunn av sykdommen. Også fra Hong Kong og Singapore meldes det om alvorlige tilfeller og enkelte dødsfall.

Ukjent virus

Sykdommen har et stormende forløp med høy feber, muskelsmerter, hodepine og sår hals. I de fatale tilfellene har pasientene utviklet dobbeltsidig lungebetennelse.

- Dette er antakelig ingen bakterie, ettersom bredspektrede antibiotika ikke har behandlingseffekt, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Aavitsland påpeker at det heller ikke er snakk om en variant av influensaviruset. I sa fall, ville det ikke ha vært noe problem å identifisere det, sier smitteverneksperten. Han ser ikke bort fra at man står overfor en helt ukjent, dødelig virus.

Helsepersonell utsatt

- Smittevernmyndigheter i alle land tar dette meget alvorlig. Vi har å gjøre med en potensielt dødelig infeksjon som spres gjennom dråpesmitte, innen en avstand på en meter. Det er også forklaringen på at mange av de smittede er enten familiemedlemmer eller helsepersonell.
- Hvilke forholdsregler bør norske leger ta?
- Norske leger bør være på vakt for pasienter med luftveisinfeksjon og feber, og som kan ha blitt syk eller smittet i det fjerne Østen. I slike tilfeller bør man vurdere å legge pasienten direkte inne i sykehus, sier Aavitsland, som foreløpig regner det som lite sannsynlig at SARS-sykdommen kommer til Norge.

Høynet beredskap

Nasjonalt folkehelseinstitutt og Sosial- og helsedirektoratet skal i løpet av dagen drøfte beredskapssituasjonen. Alle sykehus, AMK-sentraler og kommuneleger vil blir varslet om utviklingen. Mer informasjon finnes på hjemmesidene til:
- Folkehelseinsituttet
- WHO
- Det amerikanske smitteverninstituttet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media