Oftere selvmord blant brystopererte

En studie publisert i BMJ viser dødsårsakene blant 3 521 svenske kvinner i alderen 15 til 69 år som fikk kosmetiske brystimplantater mellom 1965 og 1993. Undersøkelsen inkluderte ikke kvinner som hadde fått implantat etter brystkreftkirurgi.

Det svensk-nederlandske forskningsprosjektet ledet av Olof Nyrén ved Karolinska institutet, sammenliknet reelle dødstall hos brystopererte med de tallene man kunne forvente som følge av selvmord, skader, hjerte- og karsykdommer, kreft og andre årsaker, over en gjennomsnittsperiode på 11 år.

59 dødsfall var forventet, mens det reelle antallet var 85. Statistisk skulle man forvente at 5 av kvinnene tok sitt eget liv, men blant de brystopererte kvinnene i undersøkelsen var det 15 selvmord.

Peker på sinnslidelser
Sammenhengen mellom psykiske lidelser og ønsket om kosmetisk kirurgi, er godt dokumentert, mener forskerne. Den økte selvmordsrisikoen er et tegn på en høyere hyppighet av psykopatologi, mener de, og ikke et uttrykk for noen årsakssammenheng mellom implantatkirurgi og selvmord. Forfatterne oppfordrer derfor kirurger til å være oppmerksom på psykiske problemer hos dem som ønsker implantat.

Røyker mer
Antall krefttilfeller var også høyere blant de brystopererte kvinnene, spesielt gjelder dette lungekreft. De brystopererte kvinnene i undersøkelsen røykte dobbelt så mye som gjennomsnittskvinnen i den svenske befolkningen.

Litteratur:

1. Koot VCM, Peeters PHM, Granath F, Grobbee DE og Nyren O. Total and cause specific morality among Swedish women with cosmetic breast implants: prospective study. BMJ; 326: 527-528.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media