Nytt på nett i tilleggskurset for leger som har studert i utlandet

Tidsskriftets nettside omtalte nylig ulike former for problembasert læring ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet . Saken beskriver blant annet det nettbaserte tilleggskurset for leger som har studert i utlandet, og som tidligere og nåværende deltakere gir god karakter.

I tiden som har gått siden artikkelen ble publisert, har kurset fått ny Internett-adresse. Den nye adressen er http://helseutdanning.no/Tilleggskurs/. Siden er vel verdt et besøk. Grunnen er at Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø gjennom en betydelig innsats, har utviklet et helt nytt Learning Management System, som har vist seg vesentlig mer brukervennlig enn det opprinnelige systemet.

Kurset ligger som en del av nettstedet www.helseutdanning.no, som Nasjonalt senter for telemedisin har som mål at skal bli en nasjonale læringsportal for helse-Norge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media