Nytt om navn

Artikkel

Pris i USA til norsk forsker

Foto Thomas Baalsrud Gravdahl

Bjarne Bogen (f. 1951), professor ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet, ble før jul 2002 tildelt Senior Research Award fra Multiple Myeloma Research Foundation i USA. Prisen er på 100 000 dollar, og blir delt ut til ledende kreftforskere som i minst fem år har arbeidet med forskning på blodkreft og utvikling av nye, lovende behandlingsformer.

Bogen (http://immunologi.no/index.html) fikk prisen for sitt arbeid om immunterapi ved multiple myelomer – Immunotherapy of MM: Reversal of Tolerance and Improved Id-Vaccination (Bogen B. Perspective: A mouse model for immunotherapy of myeloma. The Hematology Journal 2002; 3: 224 – 9).

– Prisbeløpet vil ytterligere øke vår forskningsgruppes innsats for å bedre forståelsen og behandlingen av disse kreftsykdommene, sier Bogen til Tidsskriftet.

Heder til fransk-norsk legesamarbeid

Jon Erik Arnstad (f. 1945) er utnevnt til Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite – Ridder av den nasjonale fortjenestorden. Arnstad har fått utmerkelsen for sitt bidrag til utvikling av det medisinske samarbeidet mellom Norge og Frankrike.

Arnstad er spesialist i allmennmedisin og leder av Fransk-norsk legeforening, som ble stiftet i 1996 og teller ca. 80 medlemmer. Foreningens formål er å utvikle og utveksle de kulturelle og medisinske bånd mellom de to land.

– Foreningens aktivitet er både av sosial og faglig art, opplyser Jon Erik Arnstad. – Vi har blant annet arrangert to medisinske kongresser, bistått kolleger som ønsker å hospitere i Frankrike, delt ut stipender til faglig oppdatering og sørget for at norske leger kan delta ved franske kongresser.

Han legger til at foreningens nettverk også er blitt brukt til behandling av norske pasienter i Frankrike. – Nå imøteser vi intensjonsavtalen mellom Frankrike og Norge, og som helseminister Dagfinn Høybråten signerte i februar i år. Se også www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?/vp_id=540. En slik formalisering vil føre til at samarbeidet mellom leger i de to land vil bli ytterligere styrket, sier Arnstad.

Rikshospitalet hedrer ansatte

Foto Scanpix

Stig Frøland (f. 1940), professor og seksjonsoverlege ved medisinsk avdeling, er tildelt Rikshospitalets pris for fremragende forskning. Prisen, som er på 150 000 kroner, fikk Frøland for sine studier de senere år om kronisk inflammasjon.

Prisen for beste vitenskapelige artikkel i 2002 er tildelt forsker Pål Øystein Falnes, seksjon for molekylær mikrobiologi, Mikrobiologisk institutt. Prisen er på 50 000 kroner, og ble tildelt Falnes for artikkelen AlkB-mediated oxidative demethylation reverses DNA damage in Escherichia coli, publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Nature (Nature 2002; 419: 178 – 82).

– Forskningsprisene våre er relativt store. Ikke mange sykehus har noe liknende, uttalte informasjonssjef Trine Lind ved Rikshospitalet da prisvinnerne ble hedret 17. januar. Samme dag ble til sammen ni millioner kroner delt ut til prioriterte, tverrfaglige forskningsprosjekter ved Rikshospitalet (http://www.rikshospitalet.no/view/readnews.asp?nPubID=1462).

Det nordiska Fernströmpriset 2002

Margareta og Birger Blombäck, Karolinska Institutet i Stockholm, er tildelt Det nordiska Fernströmpriset. Prisen som er på SEK 500 000, blir tildelt fremstående forskere innen medisin i Norden, og deles ut av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Lund.

Ekteparet har fått prisen for sine banebrytende studier om hemofili og von Willebrands sykdom helt fra 1950-årene, og for sine teoretiske og praktiske bidrag til behandling av pasienter med blødersykdom.

– Prisvinnernes laboratorium har alltid stått åpent for norske forskere, og mange har benyttet seg av dette tilbudet, sier professor emeritus Helge Stormorken. – Margareta og Birger Blombäck har tilgodesett oss med sine resultater. De har også vært opponenter ved mange norske doktordisputaser innen hemostase- og tromboseforskning, sier Stormorken.

Pasteurlegatet

Ifølge Pasteurlegatets statutter skal det hvert år i anledning Louis Pasteurs fødselsdag 27. desember deles ut stipendier til fortrinnsvis unge, aktive og lovende norske forskere som studerer emner vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien. Sekretariatet er knyttet til Legeforeningen, og for 2002 ble det foretatt følgende tildelinger:

Kr 15 000 (gave fra Bryggeri- og mineralvannforeningen) til cand.scient. Gro Tunheim, Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Tunheim arbeider med et prosjekt som går ut på å utvikle en ny generasjon vaksiner basert på Troybodies, som er klonede antistoffer med variable regioner spesifikke for antigenpresenterende celler (APC) og med T-celleantigen i konstant del.

Kr 15 000 til cand.odont. Jørn Arne Aas, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo. I sitt doktorgradsarbeid har Aas startet med å kartlegge normalfloraen i munnhulen for deretter å studere floraen ved karies og periodontitt, det siste hos HIV-positive. Slik kunnskap om den orale mikrofloras sammensetning vil kunne gi bedre behandling og større innsikt i hvilke organismer i munnhulen som er spesielt virulente ved disse tilstandene.

Anbefalte artikler