Nytt HIV-legemiddel godkjent i USA

Legemidlet Fuzeon blokkerer HIV-virusets mulighet til å feste seg i cellene og ødelegge immunsystemet. Medisiner som allerede er på markedet bekjemper HIV-viruset først etter at det har festet seg i cellene. Fuzeon, produsert av Roche, er det første legemidlet på sju år som gir håp til AIDS-pasienter der andre medisiner har vist seg å være nytteløse.

Effektivt alternativ

Hos HIV-pasienter som fikk Fuzeon var det få oppdagelige tegn til infeksjon i blodet, sammenliknet med dem som ikke fikk legemiddelet, viser en studie som ble forhåndspublisert på the New England Journal of Medicines nettsider i forbindelse med godkjenningen av legemiddelet.
Ifølge studien gjør medisinen det mulig å undertrykke HIV-infeksjon blant pasienter som tidligere har vist seg å være resistente mot annen behandling. Det var imidlertid flere tilfeller av pneumoni blant pasientene som fikk Fuzeon enn blant de som ikke fikk det.

For dyr for Afrika?

Medisinen ventes imidlertid å bli veldig dyr. Den vil koste rundt 20 000 dollar i året. Dermed er det lite trolig at mer enn 12 000 mennesker i verden total vil kunne ta i bruk legemidlet i løpet av 2003, skriver BBC Health. Legemidlet er svært komplekst å produsere, og ifølge BBC mener Roche at det ikke er egnet for bruk i Afrika. De aller fleste AIDS-pasienter i Afrika har ennå ikke utviklet resistens mot medisiner som allerede er på markedet.

HIV-status ved utgangen av 2002

Ved årsskiftet var 42 millioner mennesker i verden smittet av HIV, viser tall fra UNAIDS publisert på BBCs nettsider.
I Norge var det på samme tidspunkt diagnostisert 2 555 HIV-smittede (1 805 menn og 750 kvinner), viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Informasjon om Fuzeon fra produsenten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media